Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում

Ակունք գյուղ

Ինտենսիվ այգու հիմնում և կարկտապաշտպան ցանցի տեղակայում