Ծառայություններ

Շենքերի և շինությունների նախագծում

Կապիտալ շինարարության 

Կոմերցիոն տարածքների վերանորոգում

Տեսնել կատարված աշխատանքները

Կանաչապատում և բույսերի խնամք 

Ուղղահայաց կանաչապատում

Ավոտամատացված ոռոգման համակարգեր
Հովացման դեկորատիվ համակարգեր

Շատրվանների և ջրվեժների կառուցում

Տեսնել կատարված աշխատանքները

Ինտենսիվ այգիների հիմնման բիզնես մոդելների մշակում և իրականացում

Կարկտապաշտպան համակարգերի տեղակայում

Ջերմոցային տնտեսությունների նախագծում և տեղակայում

Տեսնել կատարված աշխատանքները